Problemet


Korallreven har fått stå för mycket lidande i följd av människors hänsynslösa och ohållbara beteenden. Många har svårt att greppa vad korallreven bidrar med och deras betydelse. Även om korallreven gömmer sig under havets yta så kräver de vår uppmärksamhet. Vi på CoReef arbetar med att upplysa och utbilda så många som möjligt inom just detta ämne. Tiden är knapp!


Varför försvinner korallreven?

Korallblekning är idag det största hotet mot korallrevens överlevnad. Orsakerna till detta fenomen är 

  1. Förändring av temperatur i havet,
  2. Föroreningar,
  3. Överexponering för solljus,
  4. Exponering för luft vid lågvatten.


Dessa orsaker skapar stress hos korallen, vilket får konsekvenserna att algerna lämnar den vackra organismen och korallen blir utsatt och svag. Blir denna “stress” långvarig dör korallen tillsist. 


Vad innebär egentligen en förlust av korallreven?

En förlust av korallreven skulle innebära konsekvenser för sammanlagt 62 miljoner människor inom en trettio års period.Utrotningen av korallreven är problematisk och deras kvarlevnad är kritisk för både människors och det marinbiologiska livets överlevnad. Korallreven utgör en livsnödvändig plats där nästan 2 miljoner arter kan hitta föda eller skydd. Korallreven är livsviktiga för kustsamhällen som genom matförsörjning eller turistintäkter livnär sig på dom. Korallreven fungerar även som vågbrytare och skydd från stormar eller tsunami som spelar en väsentlig roll för lokalbefolkningens trygghet. 

Vad gör egentligen koraller?